Instalacja serwera pocztowego Qmail (+pop3 +smtp auth)

qmail, http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/netqmail-1.05.tar.gz


ucspi-tcp, http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/ucspi-tcp/ucspi-tcp-0.88.tar.gz


daemontools, http://yaro.gdi.pl/linux/daemontools-0.76.tar.gz


qmail-smtpd-auth, http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/qmail-smtpd-auth-0.31.tar.gz


checkpassword, http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/checkpassword-0.90.tar.gz


-----------------------


checkpassword-0.90.errno.patch, http://djbware.csi.hu/patches/checkpassword-0.90.errno.patch


skrypt inst_check, http://lifewithqmail.org/inst_check
Opis ten ma na celu ulatwienie instalacji qmail. Nie nalezy z niego korzystac bezmyslnie jak automat. Czytaj komunikaty jakie wypisuje ci system!!
PrzygotowanieW tym momencie powinienes uzyskac uprawnienia root'a, jesli jeszcze ich nie maszsu
umask 022
cd /tmp
wget http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/netqmail-1.05.tar.gz
wget http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/ucspi-tcp-0.88.tar.gz
wget http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/daemontools-0.76.tar.gz
mkdir -p /usr/local/src
mv netqmail-1.05.tar.gz ucspi-tcp-0.88.tar.gz /usr/local/src
mkdir -p /package
mv daemontools-0.76.tar.gz /package
chmod 1755 /package

Teraz mozesz rozpakowac pakiety.


cd /usr/local/src
gunzip netqmail-1.05.tar.gz
tar xpf netqmail-1.05.tar
cd netqmail-1.05
./collate.sh
cd ..
gunzip ucspi-tcp-0.88.tar.gz
tar xpf ucspi-tcp-0.88.tar
cd /package
gunzip daemontools-0.76.tar.gz
tar xpf daemontools-0.76.tar


Powinienes miec teraz podkatalogi nazwane


/usr/local/src/netqmail-1.05, /usr/local/src/ucspi-tcp-0.88 i /package/admin/daemontools-0.76

.Program instalacyjny qmail'a sam tworzy podkatalogi, ktore sa potrzebne. Dla ciebie pozostaje tylko stworzenie katalogu "domowego":


mkdir /var/qmail


Tworzenie uzytkownikow i grup
cd /usr/local/src/netqmail-1.05/netqmail-1.05
cp INSTALL.ids IDS

Nastepnie przy uzyciu edytora tekstu usun z niego to co nie jest potrzebne.


mcedit ./IDS

W przypadku linuksa powinno pozostac DOKLADNIE tylko to:groupadd nofiles
useradd -g nofiles -d /var/qmail/alias alias
useradd -g nofiles -d /var/qmail qmaild
useradd -g nofiles -d /var/qmail qmaill
useradd -g nofiles -d /var/qmail qmailp
groupadd qmail
useradd -g qmail -d /var/qmail qmailq
useradd -g qmail -d /var/qmail qmailr
useradd -g qmail -d /var/qmail qmails

nastepnie wykonaj.


chmod 700 IDS
./IDS

Kompilacja qmailcd /usr/local/src/netqmail-1.05/netqmail-1.05

sciagamy i dodajemy obsluge SMTP AUTH


wget http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/qmail-smtpd-auth-0.31.tar.gz
gunzip qmail-smtpd-auth-0.31.tar.gz
tar xpf qmail-smtpd-auth-0.31.tar
cp qmail-smtpd-auth-0.31/* .
cp: zamazać `./CHANGES'? y
patch < auth.patch

wynikiem ostatniego polecenia bedzie:


patching file Makefile
patching file TARGETS
patching file qmail-smtpd.8
patching file qmail-smtpd.c
Hunk #2 succeeded at 62 with fuzz 1.
Hunk #3 succeeded at 241 with fuzz 1.

kompilujemy (na sprzecie rzedu Athlon 1700+ powinno to zajac jakies 30-40sek)make setup check
./config

wynikiem ostatniego polecenia bedzie (a przynajmniej powinno) cos ZBLIZONEGO do tego:


[root][/usr/local/src/netqmail-1.05/netqmail-1.05]# ./config
Your hostname is xxxx.mandrake.pl.
Your host's fully qualified name in DNS is xxxx.internetdsl.tpnet.pl.
Putting xxxx.internetdsl.tpnet.pl into control/me...
Putting internetdsl.tpnet.pl into control/defaultdomain...
Putting tpnet.pl into control/plusdomain...

Checking local IP addresses:
0.0.0.0: PTR lookup failed. I assume this address has no DNS name.
127.0.0.1: Adding localhost to control/locals...
172.30.11.23: PTR lookup failed. I assume this address has no DNS name.
192.168.0.1: PTR lookup failed. I assume this address has no DNS name.
192.168.1.1: PTR lookup failed. I assume this address has no DNS name.
192.168.2.1: PTR lookup failed. I assume this address has no DNS name.
80.55.xx.xx: Adding xxxx.internetdsl.tpnet.pl to control/locals...

If there are any other domain names that point to you,
you will have to add them to /var/qmail/control/locals.
You don't have to worry about aliases, i.e., domains with CNAME records.

Copying /var/qmail/control/locals to /var/qmail/control/rcpthosts...
Now qmail will refuse to accept SMTP messages except to those hosts.
Make sure to change rcpthosts if you add hosts to locals or virtualdomains!
[root][/usr/local/src/netqmail-1.05/netqmail-1.05]#

Jesli, z jakiegos powodu, config nie znalazl nazwy twego hosta w DNS trzeba uruchomic skrypt o nazwie config-fast:


./config-fast pelna.nazwa.hosta
Instalacja ucspi-tcpWchodzimy do odpowiedniego katalogu, nakladamy &#322;atke usuwajaca blad przy kompilacji na nowszych komputerach, kompilujemy i instalujemy


cd /usr/local/src/ucspi-tcp-0.88
patch < /usr/local/src/netqmail-1.05/other-patches/ucspi-tcp-0.88.errno.patch
make
make setup check

wynikiem drugiej komendy bedzie:


[root][/usr/local/src/ucspi-tcp-0.88]# patch < /usr/local/src/netqmail-1.05/other-patches/ucspi-tcp-0.88.errno.patch
patching file error.h
TO NIE JEST BLAD!!Instalacja daemontoolsZmien katalog, naloz latke i zainstaluj:


cd /package/admin/daemontools-0.76/src/
patch < /usr/local/src/netqmail-1.05/other-patches/daemontools-0.76.errno.patch
cd ..
package/install

wynikiem drugiej komendy bedzie:


patching file error.h


Uruchomienie qmail'aBARDZO MOCNO SUGERUJE SCIAGANIE WSZYSTKICH PLIKOW KONF. Z PODANYCH LIKOW A NIE WKLEJANIE ICH Z PONIZSZYCH LISTINGOW.


Z doswiadczenia wiem ze jest po prostu obednie latwo popelnic jakis blad ktory jest prawie nie mozliwy do znalezienia. A przejscie do rzadanego katalogu i wpisanie:


wget http://adres.do.pliku

jest chyba latwiejsze i szybsze niz wklejanie tego recznie... :)wklej do /var/qmail/rc


#!/bin/sh
# logowanie do stdout
# wiadomo&#347;ci dostarczane na podstawie control/defaultdelivery

exec env - PATH="/var/qmail/bin:$PATH" qmail-start "`cat /var/qmail/control/defaultdelivery`"

(http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/rc)wykonaj


chmod 755 /var/qmail/rc
mkdir /var/log/qmail
echo ./Maildir/ >/var/qmail/control/defaultdelivery


Pliki startowe systemuwklej do /var/qmail/bin/qmailctl


#!/bin/sh
# description: the qmail MTA

PATH=/var/qmail/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin
export PATH

QMAILDUID=`id -u qmaild`
NOFILESGID=`id -g qmaild`

case "$1" in
start)
echo "Starting qmail"
if svok /service/qmail-send ; then
svc -u /service/qmail-send /service/qmail-send/log
else
echo "qmail-send supervise not running"
fi
if svok /service/qmail-smtpd ; then
svc -u /service/qmail-smtpd /service/qmail-smtpd/log
else
echo "qmail-smtpd supervise not running"
fi
if [ -d /var/lock/subsys ]; then
touch /var/lock/subsys/qmail
fi

if svok /service/qmail-pop3d ; then
svc -u /service/qmail-pop3d /service/qmail-pop3d/log
else
echo qmail-pop3d supervise not running
fi

;;
stop)
echo "Stopping qmail..."
echo " qmail-smtpd"
svc -d /service/qmail-smtpd /service/qmail-smtpd/log
echo " qmail-send"
svc -d /service/qmail-send /service/qmail-send/log
if [ -f /var/lock/subsys/qmail ]; then
rm /var/lock/subsys/qmail
fi
echo " qmail-pop3d"
svc -d /service/qmail-pop3d /service/qmail-pop3d/log
;;
stat)
svstat /service/qmail-send
svstat /service/qmail-send/log
svstat /service/qmail-smtpd
svstat /service/qmail-smtpd/log
qmail-qstat
svstat /service/qmail-pop3d
svstat /service/qmail-pop3d/log
;;
doqueue|alrm|flush)
echo "Flushing timeout table and sending ALRM signal to qmail-send."
/var/qmail/bin/qmail-tcpok
svc -a /service/qmail-send
;;
queue)
qmail-qstat
qmail-qread
;;
eload|hup)
echo "Sending HUP signal to qmail-send."
svc -h /service/qmail-send
;;
pause)
echo "Pausing qmail-send"
svc -p /service/qmail-send
echo "Pausing qmail-smtpd"
svc -p /service/qmail-smtpd
echo "Pausing qmail-pop3d"
svc -p /service/qmail-pop3d
;;
cont)
echo "Continuing qmail-send"
svc -c /service/qmail-send
echo "Continuing qmail-smtpd"
svc -c /service/qmail-smtpd
echo "Continuing qmail-pop3d"
svc -c /service/qmail-pop3d
;;
restart)
echo "Restarting qmail:"
echo "* Stopping qmail-smtpd."
svc -d /service/qmail-smtpd /service/qmail-smtpd/log
echo "* Sending qmail-send SIGTERM and restarting."
svc -t /service/qmail-send /service/qmail-send/log
echo "* Restarting qmail-smtpd."
svc -u /service/qmail-smtpd /service/qmail-smtpd/log
echo "* Restarting qmail-pop3d."
svc -t /service/qmail-pop3d /service/qmail-pop3d/log
;;
cdb)
tcprules /etc/tcp.smtp.cdb /etc/tcp.smtp.tmp < /etc/tcp.smtp
chmod 644 /etc/tcp.smtp.cdb
echo "Reloaded /etc/tcp.smtp."
;;
help)
cat < stop -- stops mail service (smtp connections refused, nothing goes out)
start -- starts mail service (smtp connection accepted, mail can go out)
pause -- temporarily stops mail service (connections accepted, nothing leaves)
cont -- continues paused mail service
stat -- displays status of mail service
cdb -- rebuild the tcpserver cdb file for smtp
restart -- stops and restarts smtp, sends qmail-send a TERM & restarts it
doqueue -- schedules queued messages for immediate delivery
reload -- sends qmail-send HUP, rereading locals and virtualdomains
queue -- shows status of queue
alrm -- same as doqueue
flush -- same as doqueue
hup -- same as reload
HELP
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|doqueue|flush|reload|stat|pause|cont|cdb|queue|help}"
exit 1
;;
esac

exit 0


(http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/qmailctl)Uczyn skrypt qmailctl uruchamialnym i zlinkuj go do katalogu znajdujacego sie w twojej sciezce dostepu:


chmod 755 /var/qmail/bin/qmailctl
ln -s /var/qmail/bin/qmailctl /usr/bin

Skrypty supervisemkdir -p /var/qmail/supervise/qmail-send/log
mkdir -p /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log

Stworz plik /var/qmail/supervise/qmail-send/run


#!/bin/sh
exec /var/qmail/rc

(http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/send/run)Stworz plik /var/qmail/supervise/qmail-send/log/run


#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill /usr/local/bin/multilog t /var/log/qmail

( http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/log/run )Stworz plik /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run


#!/bin/sh
QMAILDUID=`id -u qmaild`
NOFILESGID=`id -g qmaild`
MAXSMTPD=`cat /var/qmail/control/concurrencyincoming`

LOCAL=`head -1 /var/qmail/control/me`

if [ -z "$QMAILDUID" -o -z "$NOFILESGID" -o -z "$MAXSMTPD" -o -z "$LOCAL" ]; then
echo "QMAILDUID, NOFILESGID, MAXSMTPD, or LOCAL is unset in"
echo "/var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run"
exit 1
fi

if [ ! -f /var/qmail/control/rcpthosts ]; then
echo "No /var/qmail/control/rcpthosts!"
echo "Refusing to start SMTP listener because it'll create an open relay"
quot;
exit 1
fi

exec /usr/local/bin/softlimit -m 2000000 /usr/local/bin/tcpserver -v -R -l "$LOCAL" -x /etc/tcp.smtp.cdb -c "$MAXSMTPD" -u "$QMAILDUID" -g "$NOFILESGID" 0 smtp /var/qmail/bin/qmail-smtpd xxxx.mandrake.pl /bin/checkpassword /bin/true 2&>1

( http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/smtp/run )Zastap xxxx.mandrake.pl (FQDN) odpowiednia nazwa swojego komputera w sieci. Np. mail.domena.plStworz plik concurrencyincoming (wykonaj polecenia):


echo 20 > /var/qmail/control/concurrencyincoming
chmod 644 /var/qmail/control/concurrencyincoming

Stworz plik /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log/run


#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill /usr/local/bin/multilog t /var/log/qmail/smtpd

( http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/smtp/log/run )Uczyn pliki startowe plikami uruchamialnymi:


chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-send/run
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-send/log/run
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log/run

I utworz katalogi dla logow:


mkdir -p /var/log/qmail/smtpd
chown qmaill /var/log/qmail /var/log/qmail/smtpd

Zlinkuj katalog supervise do /service:


ln -s /var/qmail/supervise/qmail-send /var/qmail/supervise/qmail-smtpd /service

Uwaga: qmail uruchomi sie automatycznie wkrotce po utworzeniu powyzszych linkow. Napisz wiec:


qmailctl stop

Na 99% otrzymasz ostrzezenie:


svc: warning: unable to chdir to /service/qmail-pop3d: file does not exist
svc: warning: unable to chdir to /service/qmail-pop3d/log: file does not exist

Bedzie sie ono wyswietlac dopoki nie doinstalujesz demona pop3


Kontrola dostepu do SMTPZezwol na wysylanie poczty z localhosta (127.*.*.*) poprzez SMTP:


echo '127.:allow,RELAYCLIENT=""' >>/etc/tcp.smtp
qmailctl cdb

Relayowanie w skrocie polega na odbieraniu wiadomosci, ktore nie sa przeznaczone dla lokalnego odbiorcy, ani nie pochodza od lokalnego nadawcy. Jest ono czesto uzywane przez spamerow. Aby je wylaczyc nalezy stworzyc plik /var/qmail/control/rcpthosts i wpisac tam wszystkie adresy z plikow konfiguracyjnych locals i virtualdomains. Jako, ze zainstalowalismy SMTP AUTH nie musimy sie martwic o relay'owanie. Gdyz zasada jest taka - uzytkownik ktory sie uwierzytelnil (podal login i haslo przy laczeniu z serwerem SMTP) moze wysylac poczte przez nasz serwer gdzie tylko chce. Zas bez uwierzytelnienia moga to zrobic tylko uzytkownicy laczacy sie z okreslonych przez nas (w pliku /etc/tcp.smtp) adresow IP.Zastap istniejacy /usr/lib/sendmail jego wersja z qmail'a


mv /usr/lib/sendmail /usr/lib/sendmail.old
mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.old
chmod 0 /usr/lib/sendmail.old /usr/sbin/sendmail.old
ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/lib
ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/sbin

Przy pierwszych 3 komendach mozesz zignorowac ew. ostrzezenia o bledach


Tworzenie systemowych alias&owIstnieja trzy aliasy systemowe, ktore powinny byc stworzone w kazdym systemie w ktorym dziala qmail:Alias Przeznaczenie


postmaster wymagany przez RFC 821, wskazuje na administratora poczty (ciebie)


mailer-daemon standardowy odbiorca niedostarczonych listow


root przekierowuje poczte z uprzywilejowanego konta do administratora systemu
By stworzyc te aliasy zdecyduj gdzie chcesz zeby byla dostarczana poczta kierowana do nich (do uzytkownika lokalnego, czy do adresu na zewnetrz), stworz i wypelnij odpowiednie pliki .qmail. Na przyklad, powiedzmy ze lokalny uzytkownik yaro jest zarowno administratorem poczty, jak i administratorem systemu:


echo yaro > /var/qmail/alias/.qmail-root
echo yaro > /var/qmail/alias/.qmail-postmaster
echo yaro > /var/qmail/alias/.qmail-webmaster
echo yaro > /var/qmail/alias/.qmail-admin
echo yaro > /var/qmail/alias/.qmail-administrator
ln -s .qmail-postmaster /var/qmail/alias/.qmail-mailer-daemon
chmod 644 /var/qmail/alias/.qmail-root /var/qmail/alias/.qmail-postmaster

Jesli do nowo utworzonych plikow znajdujacych sie w katalogu /var/qmail/alias niczego nie wpiszemy, to wszystkie wiadomosci przeznaczone do uzytkownikow, ktorych nazwy sa podane w postaci alias/.qmail-uzytkownik (gdzie uzytkownik to alias, ktory definiujemy) beda skladowane w pliku /var/qmail/alias/Mailbox lub katalogu /var/qmail/alias/Maildir. Aby wiadomosci byly dostarczane do innego uzytkownika (bezpieczniejsza opcja), nalezy wpisac do pliku .qmail-uzytkownik adres uzytkownika, do ktorego maja byc one przesylane. Dla przykladu, jesli stworzymy plik alias/.qmail-luser i wpiszemy do niego user, to wiadomosci przeznaczone dla lusera beda przychodzily na konto user.Tworzenie skrzynekTeraz tworzymy _DLA_SIEBIE_ skrzynke przy pomocy programu maildirmake:


ln -s /var/qmail/bin/maildirmake /usr/bin
maildirmake ~/Maildir

Kazdy uzytkownik musi zrobic to sam lub root zalogowany jako dany userAby zautomatyzowac ten proces i nie tworzyc skrzynki recznie przy kazdym dodaniu nowego uzytkownika skrzynki, wpisujemy


maildirmake /etc/skel/Maildir

Nastepnie otwieramy plik /etc/login.defs i zmieniamy w nim 3 opcje dotyczace dostarczania poczty (aby zmiany zadzialaly musisz sie wylogowac i zalogowac ponownie) na takie jak przedstawione ponizej.


QMAIL_DIR Maildir
#MAIL_DIR /var/spool/mail
MAIL_FILE Mailbox

Teraz do pliku /etc/profile dopisujemy nastepujacy kod:


MAIL=$HOME/Maildir/
export MAIL
MAILDROP=$MAIL
export MAILDROPPliki konfiguracyjnePrawie wszystkie pliki konfiguracyjne qmaila znajduja sie w katalogu /var/qmail/control/. Oto najwazniejsze z nich:
me

Wpisz tutaj nazwe swojego hosta i swoja domene, uzywajac formatu NazwaTwojegoHosta.TwojaDomena, np. example.net.


bouncefrom

Wpisz tutaj nazwe nadawcy niedostarczonej wiadomosci (domyslnie jest nim MAILER_DAEMON). Mozesz rowniez ustawic nazwe nadawcy informacji o niedostarczonej wiadomosci, np. Administarator_Systemu.


badmailfrom

Tutaj nalezy wpisac adresy, ktore beda odrzucane przez serwer.


defaultdomain

Plik ten powinien zawierac domyslna nazwe domeny. Nazwa ta jest ustawiana przy instalacji qmaila (./config-fast pelna.nazwa.hosta). Jesli zmieniles nazwe domeny, to przeedytuj ten plik.


defaulthost

Plik zawierajacy domyslna nazwe hosta.


locals

Plik z nazwami domen, do ktorych poczta bedzie dostarczana lokalnie.


timeoutconnect

Tutaj wpisz, ile czasu czekac na polaczenie SMTPD (w sekundach). Domyslna wartoscia jest 60.


timeoutremote

Tutaj wpisz, ile czasu czekac na polaczenie z zewnetrznym serwerem (w sekundach). Domyslna wartoscia jest 1200.


timeoutsmtpd

Tutaj wpisz, jak dlugo czekac przy odbieraniu poczty (w sekundach). Domyslna wartoscia jest 1200.


virtualdomains

W tym pliku zdefiniowane sa wirtualne domeny i ich uzytkownicy.


Instalacja qmail-pop3dUWAGA: przed instalacja serwera qmail-pop3d sprawd&#378; czy w Twoim pliku /etc/services znajduja sie wpisy z blizone do tych:


pop3 110/tcp pop-3
pop3 110/udp pop-3

A teraz:


cd /usr/local/src/
wget http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/checkpassword-0.90.tar.gz
gunzip checkpassword-0.90.tar
tar -xf checkpassword-0.90.tar
cd checkpassword-0.90
patch < /usr/local/src/netqmail-1.05/other-patches/checkpassword-0.90.errno.patch
make
make setup check
mkdir -p /var/qmail/supervise/qmail-pop3d/log

Utworz skrypt /var/qmail/supervise/qmail-pop3d/run


#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/softlimit -m 2000000 /usr/local/bin/tcpserver -v -R -H -l 0 0 110 /var/qmail/bin/qmail-popup xxxx.mandrake.pl /bin/checkpassword /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir 2>&1

( http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/pop/run )xxxx.mandrake.pl (Fully Qualified Domain Name) - pelna nazwa domeny. Zastap ja odpowiednia nazwa swojego komputera w sieci. Np. mail.yaro.plUtworz skrypt /var/qmail/supervise/qmail-pop3d/log/run


#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill /usr/local/bin/multilog t /var/log/qmail/pop3d

( http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/pop/log/run )Utworz katalog zawierajacy logi, ustaw uprawnienia dla skryptu run i zlinkuj ta usluga z /service:


chmod +t /var/qmail/supervise/qmail-pop3d
mkdir /var/log/qmail/pop3d
chown qmaill /var/log/qmail/pop3d
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-pop3d/run
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-pop3d/log/run
ln -s /var/qmail/supervise/qmail-pop3d /service

uruchom qmail:


qmailctl start
qmailctl stat

powinno sie wyswietlic cos zblizonego do:


# qmailctl stat
/service/qmail-send: up (pid 22431) 3625 seconds
/service/qmail-send/log: up (pid 22432) 3625 seconds
/service/qmail-smtpd: up (pid 19332) 0 seconds
/service/qmail-smtpd/log: up (pid 22436) 3625 seconds
messages in queue: 0
messages in queue but not yet preprocessed: 0
/service/qmail-pop3d: up (pid 22443) 3625 seconds
/service/qmail-pop3d/log: up (pid 22444) 3625 seconds

I na koniec moze jeszcze maly test:


[root][/]# cd /home/yaro/Maildir/new
[root][/home/yaro/Maildir/new]# mail yaro
Subject: mail testowy
tresc wiadomosci
.
Cc:
[root][/home/yaro/Maildir/new]# ls
1113222715.20737.xxxx.mandrake.pl
[root][/home/yaro/Maildir/new]# mail root
Subject: test do roota
tresc wiadomosci do administratora serwera

.
Cc:
[root][/home/yaro/Maildir/new]# ls
1113222715.20737.xxxx.mandrake.pl 1113223170.22145.xxxx.mandrake.pl
[root][/home/yaro/Maildir/new]#
[root][/home/yaro/Maildir/new]# cat 1113222715.20737.xxxx.mandrake.pl
Return-Path:
Delivered-To: yaro@xxxx.internetdsl.tpnet.pl
Received: (qmail 20734 invoked by uid 0); 11 Apr 2005 12:31:55 -0000
Date: 11 Apr 2005 12:31:55 -0000
Message-ID: <20050411123155.20733.qmail@xxxx.internetdsl.tpnet.pl>
From: yaro@xxxx.internetdsl.tpnet.pl
To: yaro@xxxx.internetdsl.tpnet.pl
Subject: mail testowy
tresc wiadomosci
[root][/home/yaro/Maildir/new]# cat 1113223170.22145.xxxx.mandrake.pl
Return-Path:
Delivered-To: yaro@xxxx.internetdsl.tpnet.pl
Received: (qmail 22142 invoked by alias); 11 Apr 2005 12:39:30 -0000
Delivered-To: root@xxxx.internetdsl.tpnet.pl
Received: (qmail 22139 invoked by uid 0); 11 Apr 2005 12:39:30 -0000
Date: 11 Apr 2005 12:39:30 -0000
Message-ID: <20050411123930.22138.qmail@xxxx.internetdsl.tpnet.pl>
From: yaro@xxxx.internetdsl.tpnet.pl
To: root@xxxx.internetdsl.tpnet.pl
Subject: test do roota
tresc wiadomosci do administratora serwera
[root][/home/yaro/Maildir/new]#

Jak widac serwer dziala i obie wiadomosci zostaly dostarczone. Fakt ze obie przyszly do uzytkownika yaro swiadczy o tym ze wczesniej wpisane aliasy dzialaja poprawnie...

Comments