Creative Live! Notebook Pro

Model Number VF0250

Sciagamy steronik ze strony:
http://mxhaard.free.fr/download.html
dla kerneli powyzej 2.6.11 : gspcav1
dla kerneli ponizej 2.6.11: spca5xx

rozpakujemy
[yaro][/tmp]$ ungz gspcav1-20060925.tar.gz
gspcav1-20060925/
gspcav1-20060925/decoder/
gspcav1-20060925/decoder/gspcadecoder.c
gspcav1-20060925/decoder/gspcadecoder.h
[...]
gspcav1-20060925/gspca_build
gspcav1-20060925/Mars-Semi/
gspcav1-20060925/Mars-Semi/mr97311.h
[yaro][/tmp]$
[yaro][/tmp]$ cd gspcav1-20060925/
[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`

kompilujemy


[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ make
make -C /lib/modules/`uname -r`/build SUBDIRS=/tmp/gspcav1-20060925 CC=cc modules
make[1]: Wej�cie do katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.15-25-386'
CC [M] /tmp/gspcav1-20060925/gspca_core.o
CC [M] /tmp/gspcav1-20060925/decoder/gspcadecoder.o
LD [M] /tmp/gspcav1-20060925/gspca.o
Building modules, stage 2.
MODPOST
CC /tmp/gspcav1-20060925/gspca.mod.o
LD [M] /tmp/gspcav1-20060925/gspca.ko
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.15-25-386'

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$

instalujemy


[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ sudo make install

ladujemy modul


[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ sudo modprobe gspca
Password:
[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$

sprawdzamy czy cos to dalo


[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ ls /dev/video*
lrwxrwxrwx 1 root root 6 2006-10-13 20:25 /dev/video -> video0
crw-rw---- 1 root video 81, 1 2006-10-13 20:25 /dev/video0
[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$

dodajemy modul do ladowanych automatycznie na starcie


[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ sudo sh -c "echo gspca>>/etc/modules"
[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ cat /etc/modules |grep gspca
gspca
[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$
Comments