Instalacja serwera pocztowego Qmail (+pop3 +smtp auth)

qmail, http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/netqmail-1.05.tar.gz

ucspi-tcp, http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/ucspi-tcp/ucspi-tcp-0.88.tar.gz

daemontools, http://yaro.gdi.pl/linux/daemontools-0.76.tar.gz

qmail-smtpd-auth, http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/qmail-smtpd-auth-0.31.tar.gz

checkpassword, http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/checkpassword-0.90.tar.gz

-----------------------

checkpassword-0.90.errno.patch, http://djbware.csi.hu/patches/checkpassword-0.90.errno.patch

skrypt inst_check, http://lifewithqmail.org/inst_check

Opis ten ma na celu ulatwienie instalacji qmail. Nie nalezy z niego korzystac bezmyslnie jak automat. Czytaj komunikaty jakie wypisuje ci system!!

Przygotowanie

W tym momencie powinienes uzyskac uprawnienia root'a, jesli jeszcze ich nie masz

su

umask 022

cd /tmp

wget http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/netqmail-1.05.tar.gz

wget http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/ucspi-tcp-0.88.tar.gz

wget http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/daemontools-0.76.tar.gz

mkdir -p /usr/local/src

mv netqmail-1.05.tar.gz ucspi-tcp-0.88.tar.gz /usr/local/src

mkdir -p /package

mv daemontools-0.76.tar.gz /package

chmod 1755 /package

Teraz mozesz rozpakowac pakiety.

cd /usr/local/src

gunzip netqmail-1.05.tar.gz

tar xpf netqmail-1.05.tar

cd netqmail-1.05

./collate.sh

cd ..

gunzip ucspi-tcp-0.88.tar.gz

tar xpf ucspi-tcp-0.88.tar

cd /package

gunzip daemontools-0.76.tar.gz

tar xpf daemontools-0.76.tar

Powinienes miec teraz podkatalogi nazwane

/usr/local/src/netqmail-1.05, /usr/local/src/ucspi-tcp-0.88 i /package/admin/daemontools-0.76

.

Program instalacyjny qmail'a sam tworzy podkatalogi, ktore sa potrzebne. Dla ciebie pozostaje tylko stworzenie katalogu "domowego":

mkdir /var/qmail

Tworzenie uzytkownikow i grup

cd /usr/local/src/netqmail-1.05/netqmail-1.05

cp INSTALL.ids IDS

Nastepnie przy uzyciu edytora tekstu usun z niego to co nie jest potrzebne.

mcedit ./IDS

W przypadku linuksa powinno pozostac DOKLADNIE tylko to:

groupadd nofiles

useradd -g nofiles -d /var/qmail/alias alias

useradd -g nofiles -d /var/qmail qmaild

useradd -g nofiles -d /var/qmail qmaill

useradd -g nofiles -d /var/qmail qmailp

groupadd qmail

useradd -g qmail -d /var/qmail qmailq

useradd -g qmail -d /var/qmail qmailr

useradd -g qmail -d /var/qmail qmails

nastepnie wykonaj.

chmod 700 IDS

./IDS

Kompilacja qmail

cd /usr/local/src/netqmail-1.05/netqmail-1.05

sciagamy i dodajemy obsluge SMTP AUTH

wget http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/qmail-smtpd-auth-0.31.tar.gz

gunzip qmail-smtpd-auth-0.31.tar.gz

tar xpf qmail-smtpd-auth-0.31.tar

cp qmail-smtpd-auth-0.31/* .

cp: zamazać `./CHANGES'? y

patch < auth.patch

wynikiem ostatniego polecenia bedzie:

patching file Makefile

patching file TARGETS

patching file qmail-smtpd.8

patching file qmail-smtpd.c

Hunk #2 succeeded at 62 with fuzz 1.

Hunk #3 succeeded at 241 with fuzz 1.

kompilujemy (na sprzecie rzedu Athlon 1700+ powinno to zajac jakies 30-40sek)

make setup check

./config

wynikiem ostatniego polecenia bedzie (a przynajmniej powinno) cos ZBLIZONEGO do tego:

[root][/usr/local/src/netqmail-1.05/netqmail-1.05]# ./config

Your hostname is xxxx.mandrake.pl.

Your host's fully qualified name in DNS is xxxx.internetdsl.tpnet.pl.

Putting xxxx.internetdsl.tpnet.pl into control/me...

Putting internetdsl.tpnet.pl into control/defaultdomain...

Putting tpnet.pl into control/plusdomain...

Checking local IP addresses:

0.0.0.0: PTR lookup failed. I assume this address has no DNS name.

127.0.0.1: Adding localhost to control/locals...

172.30.11.23: PTR lookup failed. I assume this address has no DNS name.

192.168.0.1: PTR lookup failed. I assume this address has no DNS name.

192.168.1.1: PTR lookup failed. I assume this address has no DNS name.

192.168.2.1: PTR lookup failed. I assume this address has no DNS name.

80.55.xx.xx: Adding xxxx.internetdsl.tpnet.pl to control/locals...

If there are any other domain names that point to you,

you will have to add them to /var/qmail/control/locals.

You don't have to worry about aliases, i.e., domains with CNAME records.

Copying /var/qmail/control/locals to /var/qmail/control/rcpthosts...

Now qmail will refuse to accept SMTP messages except to those hosts.

Make sure to change rcpthosts if you add hosts to locals or virtualdomains!

[root][/usr/local/src/netqmail-1.05/netqmail-1.05]#

Jesli, z jakiegos powodu, config nie znalazl nazwy twego hosta w DNS trzeba uruchomic skrypt o nazwie config-fast:

./config-fast pelna.nazwa.hosta

Instalacja ucspi-tcp

Wchodzimy do odpowiedniego katalogu, nakladamy &#322;atke usuwajaca blad przy kompilacji na nowszych komputerach, kompilujemy i instalujemy

cd /usr/local/src/ucspi-tcp-0.88

patch < /usr/local/src/netqmail-1.05/other-patches/ucspi-tcp-0.88.errno.patch

make

make setup check

wynikiem drugiej komendy bedzie:

[root][/usr/local/src/ucspi-tcp-0.88]# patch < /usr/local/src/netqmail-1.05/other-patches/ucspi-tcp-0.88.errno.patch

patching file error.h

TO NIE JEST BLAD!!

Instalacja daemontools

Zmien katalog, naloz latke i zainstaluj:

cd /package/admin/daemontools-0.76/src/

patch < /usr/local/src/netqmail-1.05/other-patches/daemontools-0.76.errno.patch

cd ..

package/install

wynikiem drugiej komendy bedzie:

patching file error.h

Uruchomienie qmail'a

BARDZO MOCNO SUGERUJE SCIAGANIE WSZYSTKICH PLIKOW KONF. Z PODANYCH LIKOW A NIE WKLEJANIE ICH Z PONIZSZYCH LISTINGOW.

Z doswiadczenia wiem ze jest po prostu obednie latwo popelnic jakis blad ktory jest prawie nie mozliwy do znalezienia. A przejscie do rzadanego katalogu i wpisanie:

wget http://adres.do.pliku

jest chyba latwiejsze i szybsze niz wklejanie tego recznie... :)

wklej do /var/qmail/rc

#!/bin/sh

# logowanie do stdout

# wiadomo&#347;ci dostarczane na podstawie control/defaultdelivery

exec env - PATH="/var/qmail/bin:$PATH" qmail-start "`cat /var/qmail/control/defaultdelivery`"

(http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/rc)

wykonaj

chmod 755 /var/qmail/rc

mkdir /var/log/qmail

echo ./Maildir/ >/var/qmail/control/defaultdelivery

Pliki startowe systemu

wklej do /var/qmail/bin/qmailctl

#!/bin/sh

# description: the qmail MTA

PATH=/var/qmail/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin

export PATH

QMAILDUID=`id -u qmaild`

NOFILESGID=`id -g qmaild`

case "$1" in

start)

echo "Starting qmail"

if svok /service/qmail-send ; then

svc -u /service/qmail-send /service/qmail-send/log

else

echo "qmail-send supervise not running"

fi

if svok /service/qmail-smtpd ; then

svc -u /service/qmail-smtpd /service/qmail-smtpd/log

else

echo "qmail-smtpd supervise not running"

fi

if [ -d /var/lock/subsys ]; then

touch /var/lock/subsys/qmail

fi

if svok /service/qmail-pop3d ; then

svc -u /service/qmail-pop3d /service/qmail-pop3d/log

else

echo qmail-pop3d supervise not running

fi

;;

stop)

echo "Stopping qmail..."

echo " qmail-smtpd"

svc -d /service/qmail-smtpd /service/qmail-smtpd/log

echo " qmail-send"

svc -d /service/qmail-send /service/qmail-send/log

if [ -f /var/lock/subsys/qmail ]; then

rm /var/lock/subsys/qmail

fi

echo " qmail-pop3d"

svc -d /service/qmail-pop3d /service/qmail-pop3d/log

;;

stat)

svstat /service/qmail-send

svstat /service/qmail-send/log

svstat /service/qmail-smtpd

svstat /service/qmail-smtpd/log

qmail-qstat

svstat /service/qmail-pop3d

svstat /service/qmail-pop3d/log

;;

doqueue|alrm|flush)

echo "Flushing timeout table and sending ALRM signal to qmail-send."

/var/qmail/bin/qmail-tcpok

svc -a /service/qmail-send

;;

queue)

qmail-qstat

qmail-qread

;;

eload|hup)

echo "Sending HUP signal to qmail-send."

svc -h /service/qmail-send

;;

pause)

echo "Pausing qmail-send"

svc -p /service/qmail-send

echo "Pausing qmail-smtpd"

svc -p /service/qmail-smtpd

echo "Pausing qmail-pop3d"

svc -p /service/qmail-pop3d

;;

cont)

echo "Continuing qmail-send"

svc -c /service/qmail-send

echo "Continuing qmail-smtpd"

svc -c /service/qmail-smtpd

echo "Continuing qmail-pop3d"

svc -c /service/qmail-pop3d

;;

restart)

echo "Restarting qmail:"

echo "* Stopping qmail-smtpd."

svc -d /service/qmail-smtpd /service/qmail-smtpd/log

echo "* Sending qmail-send SIGTERM and restarting."

svc -t /service/qmail-send /service/qmail-send/log

echo "* Restarting qmail-smtpd."

svc -u /service/qmail-smtpd /service/qmail-smtpd/log

echo "* Restarting qmail-pop3d."

svc -t /service/qmail-pop3d /service/qmail-pop3d/log

;;

cdb)

tcprules /etc/tcp.smtp.cdb /etc/tcp.smtp.tmp < /etc/tcp.smtp

chmod 644 /etc/tcp.smtp.cdb

echo "Reloaded /etc/tcp.smtp."

;;

help)

cat < stop -- stops mail service (smtp connections refused, nothing goes out)

start -- starts mail service (smtp connection accepted, mail can go out)

pause -- temporarily stops mail service (connections accepted, nothing leaves)

cont -- continues paused mail service

stat -- displays status of mail service

cdb -- rebuild the tcpserver cdb file for smtp

restart -- stops and restarts smtp, sends qmail-send a TERM & restarts it

doqueue -- schedules queued messages for immediate delivery

reload -- sends qmail-send HUP, rereading locals and virtualdomains

queue -- shows status of queue

alrm -- same as doqueue

flush -- same as doqueue

hup -- same as reload

HELP

;;

*)

echo "Usage: $0 {start|stop|restart|doqueue|flush|reload|stat|pause|cont|cdb|queue|help}"

exit 1

;;

esac

exit 0

(http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/qmailctl)

Uczyn skrypt qmailctl uruchamialnym i zlinkuj go do katalogu znajdujacego sie w twojej sciezce dostepu:

chmod 755 /var/qmail/bin/qmailctl

ln -s /var/qmail/bin/qmailctl /usr/bin

Skrypty supervise

mkdir -p /var/qmail/supervise/qmail-send/log

mkdir -p /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log

Stworz plik /var/qmail/supervise/qmail-send/run

#!/bin/sh

exec /var/qmail/rc

(http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/send/run)

Stworz plik /var/qmail/supervise/qmail-send/log/run

#!/bin/sh

exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill /usr/local/bin/multilog t /var/log/qmail

( http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/log/run )

Stworz plik /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run

#!/bin/sh

QMAILDUID=`id -u qmaild`

NOFILESGID=`id -g qmaild`

MAXSMTPD=`cat /var/qmail/control/concurrencyincoming`

LOCAL=`head -1 /var/qmail/control/me`

if [ -z "$QMAILDUID" -o -z "$NOFILESGID" -o -z "$MAXSMTPD" -o -z "$LOCAL" ]; then

echo "QMAILDUID, NOFILESGID, MAXSMTPD, or LOCAL is unset in"

echo "/var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run"

exit 1

fi

if [ ! -f /var/qmail/control/rcpthosts ]; then

echo "No /var/qmail/control/rcpthosts!"

echo "Refusing to start SMTP listener because it'll create an open relay"

quot;

exit 1

fi

exec /usr/local/bin/softlimit -m 2000000 /usr/local/bin/tcpserver -v -R -l "$LOCAL" -x /etc/tcp.smtp.cdb -c "$MAXSMTPD" -u "$QMAILDUID" -g "$NOFILESGID" 0 smtp /var/qmail/bin/qmail-smtpd xxxx.mandrake.pl /bin/checkpassword /bin/true 2&>1

( http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/smtp/run )

Zastap xxxx.mandrake.pl (FQDN) odpowiednia nazwa swojego komputera w sieci. Np. mail.domena.pl

Stworz plik concurrencyincoming (wykonaj polecenia):

echo 20 > /var/qmail/control/concurrencyincoming

chmod 644 /var/qmail/control/concurrencyincoming

Stworz plik /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log/run

#!/bin/sh

exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill /usr/local/bin/multilog t /var/log/qmail/smtpd

( http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/smtp/log/run )

Uczyn pliki startowe plikami uruchamialnymi:

chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-send/run

chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-send/log/run

chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run

chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log/run

I utworz katalogi dla logow:

mkdir -p /var/log/qmail/smtpd

chown qmaill /var/log/qmail /var/log/qmail/smtpd

Zlinkuj katalog supervise do /service:

ln -s /var/qmail/supervise/qmail-send /var/qmail/supervise/qmail-smtpd /service

Uwaga: qmail uruchomi sie automatycznie wkrotce po utworzeniu powyzszych linkow. Napisz wiec:

qmailctl stop

Na 99% otrzymasz ostrzezenie:

svc: warning: unable to chdir to /service/qmail-pop3d: file does not exist

svc: warning: unable to chdir to /service/qmail-pop3d/log: file does not exist

Bedzie sie ono wyswietlac dopoki nie doinstalujesz demona pop3

Kontrola dostepu do SMTP

Zezwol na wysylanie poczty z localhosta (127.*.*.*) poprzez SMTP:

echo '127.:allow,RELAYCLIENT=""' >>/etc/tcp.smtp

qmailctl cdb

Relayowanie w skrocie polega na odbieraniu wiadomosci, ktore nie sa przeznaczone dla lokalnego odbiorcy, ani nie pochodza od lokalnego nadawcy. Jest ono czesto uzywane przez spamerow. Aby je wylaczyc nalezy stworzyc plik /var/qmail/control/rcpthosts i wpisac tam wszystkie adresy z plikow konfiguracyjnych locals i virtualdomains. Jako, ze zainstalowalismy SMTP AUTH nie musimy sie martwic o relay'owanie. Gdyz zasada jest taka - uzytkownik ktory sie uwierzytelnil (podal login i haslo przy laczeniu z serwerem SMTP) moze wysylac poczte przez nasz serwer gdzie tylko chce. Zas bez uwierzytelnienia moga to zrobic tylko uzytkownicy laczacy sie z okreslonych przez nas (w pliku /etc/tcp.smtp) adresow IP.

Zastap istniejacy /usr/lib/sendmail jego wersja z qmail'a

mv /usr/lib/sendmail /usr/lib/sendmail.old

mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.old

chmod 0 /usr/lib/sendmail.old /usr/sbin/sendmail.old

ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/lib

ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/sbin

Przy pierwszych 3 komendach mozesz zignorowac ew. ostrzezenia o bledach

Tworzenie systemowych alias&ow

Istnieja trzy aliasy systemowe, ktore powinny byc stworzone w kazdym systemie w ktorym dziala qmail:

Alias Przeznaczenie

postmaster wymagany przez RFC 821, wskazuje na administratora poczty (ciebie)

mailer-daemon standardowy odbiorca niedostarczonych listow

root przekierowuje poczte z uprzywilejowanego konta do administratora systemu

By stworzyc te aliasy zdecyduj gdzie chcesz zeby byla dostarczana poczta kierowana do nich (do uzytkownika lokalnego, czy do adresu na zewnetrz), stworz i wypelnij odpowiednie pliki .qmail. Na przyklad, powiedzmy ze lokalny uzytkownik yaro jest zarowno administratorem poczty, jak i administratorem systemu:

echo yaro > /var/qmail/alias/.qmail-root

echo yaro > /var/qmail/alias/.qmail-postmaster

echo yaro > /var/qmail/alias/.qmail-webmaster

echo yaro > /var/qmail/alias/.qmail-admin

echo yaro > /var/qmail/alias/.qmail-administrator

ln -s .qmail-postmaster /var/qmail/alias/.qmail-mailer-daemon

chmod 644 /var/qmail/alias/.qmail-root /var/qmail/alias/.qmail-postmaster

Jesli do nowo utworzonych plikow znajdujacych sie w katalogu /var/qmail/alias niczego nie wpiszemy, to wszystkie wiadomosci przeznaczone do uzytkownikow, ktorych nazwy sa podane w postaci alias/.qmail-uzytkownik (gdzie uzytkownik to alias, ktory definiujemy) beda skladowane w pliku /var/qmail/alias/Mailbox lub katalogu /var/qmail/alias/Maildir. Aby wiadomosci byly dostarczane do innego uzytkownika (bezpieczniejsza opcja), nalezy wpisac do pliku .qmail-uzytkownik adres uzytkownika, do ktorego maja byc one przesylane. Dla przykladu, jesli stworzymy plik alias/.qmail-luser i wpiszemy do niego user, to wiadomosci przeznaczone dla lusera beda przychodzily na konto user.

Tworzenie skrzynek

Teraz tworzymy _DLA_SIEBIE_ skrzynke przy pomocy programu maildirmake:

ln -s /var/qmail/bin/maildirmake /usr/bin

maildirmake ~/Maildir

Kazdy uzytkownik musi zrobic to sam lub root zalogowany jako dany user

Aby zautomatyzowac ten proces i nie tworzyc skrzynki recznie przy kazdym dodaniu nowego uzytkownika skrzynki, wpisujemy

maildirmake /etc/skel/Maildir

Nastepnie otwieramy plik /etc/login.defs i zmieniamy w nim 3 opcje dotyczace dostarczania poczty (aby zmiany zadzialaly musisz sie wylogowac i zalogowac ponownie) na takie jak przedstawione ponizej.

QMAIL_DIR Maildir

#MAIL_DIR /var/spool/mail

MAIL_FILE Mailbox

Teraz do pliku /etc/profile dopisujemy nastepujacy kod:

MAIL=$HOME/Maildir/

export MAIL

MAILDROP=$MAIL

export MAILDROP

Pliki konfiguracyjne

Prawie wszystkie pliki konfiguracyjne qmaila znajduja sie w katalogu /var/qmail/control/. Oto najwazniejsze z nich:

me

Wpisz tutaj nazwe swojego hosta i swoja domene, uzywajac formatu NazwaTwojegoHosta.TwojaDomena, np. example.net.

bouncefrom

Wpisz tutaj nazwe nadawcy niedostarczonej wiadomosci (domyslnie jest nim MAILER_DAEMON). Mozesz rowniez ustawic nazwe nadawcy informacji o niedostarczonej wiadomosci, np. Administarator_Systemu.

badmailfrom

Tutaj nalezy wpisac adresy, ktore beda odrzucane przez serwer.

defaultdomain

Plik ten powinien zawierac domyslna nazwe domeny. Nazwa ta jest ustawiana przy instalacji qmaila (./config-fast pelna.nazwa.hosta). Jesli zmieniles nazwe domeny, to przeedytuj ten plik.

defaulthost

Plik zawierajacy domyslna nazwe hosta.

locals

Plik z nazwami domen, do ktorych poczta bedzie dostarczana lokalnie.

timeoutconnect

Tutaj wpisz, ile czasu czekac na polaczenie SMTPD (w sekundach). Domyslna wartoscia jest 60.

timeoutremote

Tutaj wpisz, ile czasu czekac na polaczenie z zewnetrznym serwerem (w sekundach). Domyslna wartoscia jest 1200.

timeoutsmtpd

Tutaj wpisz, jak dlugo czekac przy odbieraniu poczty (w sekundach). Domyslna wartoscia jest 1200.

virtualdomains

W tym pliku zdefiniowane sa wirtualne domeny i ich uzytkownicy.

Instalacja qmail-pop3d

UWAGA: przed instalacja serwera qmail-pop3d sprawd&#378; czy w Twoim pliku /etc/services znajduja sie wpisy z blizone do tych:

pop3 110/tcp pop-3

pop3 110/udp pop-3

A teraz:

cd /usr/local/src/

wget http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/checkpassword-0.90.tar.gz

gunzip checkpassword-0.90.tar

tar -xf checkpassword-0.90.tar

cd checkpassword-0.90

patch < /usr/local/src/netqmail-1.05/other-patches/checkpassword-0.90.errno.patch

make

make setup check

mkdir -p /var/qmail/supervise/qmail-pop3d/log

Utworz skrypt /var/qmail/supervise/qmail-pop3d/run

#!/bin/sh

exec /usr/local/bin/softlimit -m 2000000 /usr/local/bin/tcpserver -v -R -H -l 0 0 110 /var/qmail/bin/qmail-popup xxxx.mandrake.pl /bin/checkpassword /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir 2>&1

( http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/pop/run )

xxxx.mandrake.pl (Fully Qualified Domain Name) - pelna nazwa domeny. Zastap ja odpowiednia nazwa swojego komputera w sieci. Np. mail.yaro.pl

Utworz skrypt /var/qmail/supervise/qmail-pop3d/log/run

#!/bin/sh

exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill /usr/local/bin/multilog t /var/log/qmail/pop3d

( http://yaro.gdi.pl/linux/qmail/pop/log/run )

Utworz katalog zawierajacy logi, ustaw uprawnienia dla skryptu run i zlinkuj ta usluga z /service:

chmod +t /var/qmail/supervise/qmail-pop3d

mkdir /var/log/qmail/pop3d

chown qmaill /var/log/qmail/pop3d

chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-pop3d/run

chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-pop3d/log/run

ln -s /var/qmail/supervise/qmail-pop3d /service

uruchom qmail:

qmailctl start

qmailctl stat

powinno sie wyswietlic cos zblizonego do:

# qmailctl stat

/service/qmail-send: up (pid 22431) 3625 seconds

/service/qmail-send/log: up (pid 22432) 3625 seconds

/service/qmail-smtpd: up (pid 19332) 0 seconds

/service/qmail-smtpd/log: up (pid 22436) 3625 seconds

messages in queue: 0

messages in queue but not yet preprocessed: 0

/service/qmail-pop3d: up (pid 22443) 3625 seconds

/service/qmail-pop3d/log: up (pid 22444) 3625 seconds

I na koniec moze jeszcze maly test:

[root][/]# cd /home/yaro/Maildir/new

[root][/home/yaro/Maildir/new]# mail yaro

Subject: mail testowy

tresc wiadomosci

.

Cc:

[root][/home/yaro/Maildir/new]# ls

1113222715.20737.xxxx.mandrake.pl

[root][/home/yaro/Maildir/new]# mail root

Subject: test do roota

tresc wiadomosci do administratora serwera

.

Cc:

[root][/home/yaro/Maildir/new]# ls

1113222715.20737.xxxx.mandrake.pl 1113223170.22145.xxxx.mandrake.pl

[root][/home/yaro/Maildir/new]#

[root][/home/yaro/Maildir/new]# cat 1113222715.20737.xxxx.mandrake.pl

Return-Path:

Delivered-To: yaro@xxxx.internetdsl.tpnet.pl

Received: (qmail 20734 invoked by uid 0); 11 Apr 2005 12:31:55 -0000

Date: 11 Apr 2005 12:31:55 -0000

Message-ID: <20050411123155.20733.qmail@xxxx.internetdsl.tpnet.pl>

From: yaro@xxxx.internetdsl.tpnet.pl

To: yaro@xxxx.internetdsl.tpnet.pl

Subject: mail testowy

tresc wiadomosci

[root][/home/yaro/Maildir/new]# cat 1113223170.22145.xxxx.mandrake.pl

Return-Path:

Delivered-To: yaro@xxxx.internetdsl.tpnet.pl

Received: (qmail 22142 invoked by alias); 11 Apr 2005 12:39:30 -0000

Delivered-To: root@xxxx.internetdsl.tpnet.pl

Received: (qmail 22139 invoked by uid 0); 11 Apr 2005 12:39:30 -0000

Date: 11 Apr 2005 12:39:30 -0000

Message-ID: <20050411123930.22138.qmail@xxxx.internetdsl.tpnet.pl>

From: yaro@xxxx.internetdsl.tpnet.pl

To: root@xxxx.internetdsl.tpnet.pl

Subject: test do roota

tresc wiadomosci do administratora serwera

[root][/home/yaro/Maildir/new]#

Jak widac serwer dziala i obie wiadomosci zostaly dostarczone. Fakt ze obie przyszly do uzytkownika yaro swiadczy o tym ze wczesniej wpisane aliasy dzialaja poprawnie...