Creative Live! Notebook Pro

Model Number VF0250

Sciagamy steronik ze strony:

http://mxhaard.free.fr/download.html

dla kerneli powyzej 2.6.11 : gspcav1

dla kerneli ponizej 2.6.11: spca5xx

rozpakujemy

[yaro][/tmp]$ ungz gspcav1-20060925.tar.gz

gspcav1-20060925/

gspcav1-20060925/decoder/

gspcav1-20060925/decoder/gspcadecoder.c

gspcav1-20060925/decoder/gspcadecoder.h

[...]

gspcav1-20060925/gspca_build

gspcav1-20060925/Mars-Semi/

gspcav1-20060925/Mars-Semi/mr97311.h

[yaro][/tmp]$

[yaro][/tmp]$ cd gspcav1-20060925/

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`

kompilujemy

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ make

make -C /lib/modules/`uname -r`/build SUBDIRS=/tmp/gspcav1-20060925 CC=cc modules

make[1]: Wej�cie do katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.15-25-386'

CC [M] /tmp/gspcav1-20060925/gspca_core.o

CC [M] /tmp/gspcav1-20060925/decoder/gspcadecoder.o

LD [M] /tmp/gspcav1-20060925/gspca.o

Building modules, stage 2.

MODPOST

CC /tmp/gspcav1-20060925/gspca.mod.o

LD [M] /tmp/gspcav1-20060925/gspca.ko

make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.15-25-386'

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$

instalujemy

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ sudo make install

ladujemy modul

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ sudo modprobe gspca

Password:

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$

sprawdzamy czy cos to dalo

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ ls /dev/video*

lrwxrwxrwx 1 root root 6 2006-10-13 20:25 /dev/video -> video0

crw-rw---- 1 root video 81, 1 2006-10-13 20:25 /dev/video0

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$

dodajemy modul do ladowanych automatycznie na starcie

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ sudo sh -c "echo gspca>>/etc/modules"

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$ cat /etc/modules |grep gspca

gspca

[yaro][/tmp/gspcav1-20060925]$